เครื่องขัดพื้น ขาย รับซื้อ ให้เช่า รับซ่อม พร้อมอะไหล่ เครื่องกวาดพื้น Email :

ข้อควรระวังเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้ เครื่องขัดพื้น

ข้อควรระวังเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้ เครื่องขัดพื้น CHAMPION


– เพื่อลดความเสียหายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร อย่าตั้งหรือเก็บ เครื่องขัดพื้น ให้ถูกฝนหรือความชื้น
– ก่อนการใช้งาน ควรศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด และควรเก็บคู่มือเพื่อใช้ประโยชน์ในภายหน้า ควรปฏิบัติตามคำเตือนและข้อควรระวังในข้อมูลการใช้งานอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย
– ถ้าสายไฟหรือปลั๊กชำรุดห้ามนำมาใช้ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้
– ในกรณีที่สายไฟชำรุด ห้ามนำมาบิดหรือดัดแปลงเพื่อใช้งานซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายได้
– โปรดเก็บรักษา เครื่องขัดพื้น ให้พ้นมือเด็ก
– ห้ามซ่อม เครื่องขัดพื้น ด้วยตัวเอง ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือหน่วยบริการเพื่อทำการซ่อมแซม
– ปิด เครื่องขัดพื้น และดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับทุกครั้งหลังการใช้งาน
– ห้ามใช้เต้ารับร่วมกับอุปกรณ์อื่น
– ห้ามเสียบหรือดึงปลั๊กเพื่อทำการเปิดหรือปิดการทำงานของ เครื่องขัดพื้น
– ห้ามทำให้สายไฟเสียหายหรือดัดแปลงสายไฟ
– ห้ามดึงหรือกระชาก

 

สายไฟเพื่อถอดปลั๊ก
– ห้ามแหย่นิ้วหรือวัตถุเข้าไปในตัว เครื่องขัดพื้น และมอเตอร์
– ปิด เครื่องขัดพื้น และดึงปลั๊กออกจากเต้ารับก่อนทำความสะอาด
– อย่าฉีดน้ำหรือวางผ้าเปียกบนตัว เครื่องขัดพื้น
– ห้ามใช้มือที่เปียกหรือมีความชื้นสัมผัส เครื่องขัดพื้น โดยตรง
– ห้ามปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเด็กอยู่
– ห้ามปฏิบัติงานในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.