เครื่องขัดพื้น ขาย รับซื้อ ให้เช่า รับซ่อม พร้อมอะไหล่ เครื่องกวาดพื้น Email :

ผู้ผลิตและ ขายเครื่องขัดพื้น เครื่องขัดพื้นเดินตาม เครื่องขัดพื้นนั่งขับ เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ เครื่องกวาดพื้น
ตัวแทนจำหน่าย เครื่องขัดพื้น CHAMPION เครื่องขัดพื้น KARCHER เครื่องขัดพื้น COLUMBUS
เครื่องขัดพื้นแต่ละประเภท มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป โดยมีทั้งรอบต่ำ รอบสูง

เครื่องขัดพื้นทั่วไป หมายถึงเครื่องขัดพื้นที่ม่ความเร็วตั้งแต่ 175 ถึง 320 รอบต่อนาที เหมาะกับงานขัดล้างและสามารถขัดเงาพื้นได้ด้วย เพื่อให้งานขัดล้างและขัดเงาพื้นมีประสิทธิผลมากขึ้น จำเป็นจะต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดและเคลือบเงา

เครื่องขัดพื้นรอบสูง เป็นเครื่องขัดพื้นที่เหมากับงานขัดเงาหรือปัดเงาเท่านั้น เนื่องจากมีรอบต่อนาทีที่สูงมาก ตั้งแต่ 1500 รอบถึง 2000 รอบต่อนาที สามารถให้ความเงางามต่อพื้นโดยใช้เวลาที่น้อยกว่าเครื่องขัดพื้นทั่วไป

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ หมายถึง เครื่องขัดพื้นที่มีความสามารถในการดูดน้ำที่ได้ทำการขัดพื้นแล้วกลับเข้ามาเก็บไว้ที่เครื่องได้ภายในเครื่องเดียวกันและภายในเวลาเดียวกัน โดยมีทั้ง เครื่องขัดพื้นแบบเดิน และ เครื่องขัดพื้นแบบนั่ง

เครื่องกวาดพื้น เป็นเครื่องที่สามารถทำการกวาดพื้นเเละเก็บฝุ่นหรือสิ่งสกปรกเข้าไปได้ทันที โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทำการเก็บฝุ่นที่กวาดอีกรอบ

วิธีการดูแลและบำรุงรักษา เครื่องขัดพื้น

การเก็บเครื่องขัดพื้นและอุปกรณ์หลังการใช้งาน
– ปิด เครื่องขัดพื้น ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ
– ม้วนเก็บสายไฟทุกครั้ง
– ถอดอุปกรณ์คู่ เครื่องขัดพื้น แปรงและแผ่นใยขัด
– นำ เครื่องขัดพื้น และอุปกรณ์เก็บในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และไม่ถูกแสงแดดส่องโดนตัว เครื่องขัดพื้น โดยตรง
การเคลื่อนย้าย เครื่องขัดพื้น
– ควรใช้ลิฟท์ในการเคลื่อนย้ายขึ้น – ลงเปลี่ยนชั้น เพื่อลดการกระแทก
– ควรเคลื่อนย้าย เครื่องขัดพื้น ในแนวราบ หากมีพื้นที่ต่างระดับ ควรยกโดยใช้มือจับด้านหน้าหรือยกตัว เครื่องขัดพื้น
– ไม่ควรเข็นกระแทก กำแพง ขึ้น-ลงบันได หรือพื้นที่ต่างระดับ
การทำความสะอาดเครื่องขัดพื้น
– ถอดและทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งหลังการใช้งาน
– ห้ามทำความสะอาดตัว เครื่องขัดพื้น ในขณะที่ เครื่องขัดพื้น ยังร้อน หรือหลังจากการใช้งานทันที
– ควรทำความสะอาดตัว เครื่องขัดพื้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและผ้านุ่ม
– อย่าให้น้ำและน้ำยาทำความสะอาดเข้าสู่มอเตอร์โดยเด็ดขาด
– นำ เครื่องขัดพื้น และอุปกรณ์ผึ่งให้แห้งหลังจากทำความสะอาดทุกครั้งก่อนนำไปเก็บ
ข้อควรปฏิบัติ
– ตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัว เครื่องขัดพื้น และอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัย
– ถอดอุปกรณ์ออกทุกครั้ง ทำความสะอาดและผึ่งให้แห้งก่อนนำไปเก็บเพื่อยืดอายุการใช้งาน ลดการสะสมของเชื้อโรคและสิ่งสกปรก
– ทำความสะอาดตัว เครื่องขัดพื้น  เก็บสายไฟ และพับเก็บระดับด้ามในตำแหน่งตรงให้เข้าที่
– โปรดหลีกเลี่ยงการให้น้ำหรือความชื้นเข้าสู้มอเตอร์
– ไม่ควรใช้สายไฟที่ชำรุด เพราะจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
– ไม่ควรใช้สายไฟต่อพ่วงที่มีขนาดยาวเกินไป หรือเล็กเกินไป เพราะกำรังไฟฟ้าจะไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าได้
– ห้ามเพิ่มน้ำหนักบนตัว เครื่องขัดพื้น  เพราะจำทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบขับเคลื่อนและมอเตอร์ได้
– ไม่ควรใช้ เครื่องขัดพื้น ติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรพักประมาณ 15 นาที ต่อการทำงาน 1-2 ชั่วโมง โดยเฉลี่ย
– ต้องขนย้ายด้วยความระมัดระวัง ห้ามตกหรือกระแทกโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ระบบไฟฟ้าและตัว เครื่องขัดพื้น เสียหายได้
– หากเกิดอาการผิดปกติ โปรดนำ เครื่องขัดพื้น เข้ารับบริการเพื่อทำการตรวจสอบ ห้ามทำการแก้ไข เครื่องขัดพื้น เองโดยเด็ดขาด
– เก็บ เครื่องขัดพื้น และอุปกรณ์ในที่แห้งและไม่มีความชื้น